7:00 + Pawła Kątniewskiego (pog.)
7:00 + Halinę Kultys (pog.)
17:00 + Annę (16 r. śm.) i Władysława (14 r. śm.) Domińskich
18:00 + Danutę Pejta (pog.)
18:00 + Halinę Zabłotną (7 greg.)