7:00 + Michała Biernackiego (pog.)
7:00 + Kazimierza Wielgusa (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (2 greg.)
18:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
18:00 + Danutę Chmielewską (pog.)