7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
7:00 + Jadwigę Osiecką (pog.)
17:00 + Helenę Rochowicz (25 greg.)
18:00 + Teresę Remlinger (32 r. śm.)
18:00 + Katarzynę Marczak
18:00 + r-ców Stanisławę i Józefa Głoskowskich, Mieczysława Głoskowskiego