7:00 + Helenę Rochowicz (28 greg.)
17:00 + Barbarę i Edwarda Dymek oraz zmarłych z rodziny Dymków i Michalaków
17:00 +Janinę Komuda (pog.)
18:00 + męża Zbigniewa, zmarłych z rodziny Malińskich i Łassa
18:00 + Witolda Stępkę (pog.)