7:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
7:00 + Mirosławę Kazimierę Kołucką (pog.)
17:00 + Elżbietę Podwójci-Wiechecką (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (pog.)
18:00 + Iwonę Sulińską (2 greg.)