7:00 + Janusza Kujawę (pog.)
17:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
17:00 + zmarłego znanego Panu Bogu
18:00 + Iwonę Sulińską (1 greg.)
18:00 + Tadeusza Fijołek (pog.)