7:00 + dziadków Franciszkę i Feliksa Lurc, Jadwigę i Józefa Zydorczak
7:00 + Helenę Rochowicz (30 greg.)
17:00 + Halinę Niską (pog.)
17:00 + Wiesława Gałka (pog.)
18:00 + Andrzeja Marczaka
18:00 + Andrzeja Kośnika
18:00 Andrzeja Wierzchowskiego