7:00 + Kazimierza Nowickiego (pog.)
7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
17:00 + Ryszardę Sak (pog.)
18:00 + Iwonę Sulińską (18 greg.)
18:00 + Józefa Krajewskiego (pog.)