7:00 + Iwonę Sulińską (19 greg.)
7:00 + Radosława Nisztora (pog.)
17:00 + Dariusza Giszczak i Wojciecha Kijek
18:00 o zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny z okazji urodzin
18:00 + Dariusza Jackowiaka i Bogdana Malużyńskiego
18:00 + Marka i Zbigniewa Karwowskich