7:00 + Józefa Krajewskiego (pog.)
7:00 + Andrzeja Pniewskiego (4 greg.)
7:00 + Gustawę Buchner (pog.)
7:00 w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Witolda Stępkę (2 greg.)
18:00 + Annę Piskorz (pog.)