7:00 + Andrzeja Pniewskiego (8 greg.)
7:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla nowożeńców Dariusza i Pauliny Celińskich
7:00 + Dariusza Dulka (pog.)
7:00 w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Witolda Stępkę (6 greg.)
18:00 + Grzegorza Boryckiego (pog.)