7:00 + Annę Piskorz (pog.)
7:00 + Andrzeja Miodek (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (28 greg.)
17:00 + Mieczysława Cichockiego (5 r. śm.)
18:00 + Grażynę Szygendowską (pog.)
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (30 greg.)
18:00 o łaskę nawrócenia, zbawienia duszy oraz uzdrowienia ciała dla Kazimierza