7:00 + Wandę Stołowską (pog.)
7:00 + Marię Bożennę Zadrozińską (pog.) 17:00 + Marię Woińską (5 r. śm.)
18:00 + Krystynę Kaczorowską (1 r. śm.), zmarłych z rodziny Kaczorowskich i rodzeństwo
18:00 dziękczynna za łaskę chrztu świętego i przynależność do Kościoła
18:00 w int. mieszkańców ul. Szarych Szeregów numery 31-44 i Walecznych