7:00 + Annę Piskorz (pog.)
7:00 + Halinę Niską (pog.)
7:00 + Grzegorza Cieślaka (pog.)
17:00 w intencji chorych i cierpiących z parafii
18:00 + Tadeusza Koniecznego
18:00 Wojciecha Lewandowskiego (6 r. śm.), Bożenę Lewandowską i Adama Lewandowskiego
18:00 w int. mieszkańców ul. Armii Krajowej numery 1-10 i Hubalczyków