7:00 + Danutę Piegat i Juliannę Grembecką (z ok. imienin babci i mamy)
17:00 + Teresę Czajkowską (8 greg.)
18:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
18:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. gen. T. Kutrzeby i ul. Batalionu „Zośka”