7:00 + Jana Keklaka (3 greg.)
7:00 + rodziców Stanisławę i Jana Chojeckich
17:00 + Józefę Cytacką (pog.)
18:00 + Andrzeja Matuszaka (pog.)
18:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)