7:00 + Tadeusza Dudzińskiego (pog.)
7:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)
17:00 + Jana Keklaka (7 greg.)
18:00 + Antoniego i Jadwigę Zarembów, Elżbietę Ręczkowską
18:00 dziękczynna za łaskę Bogu wiadomą
18:00 + zmarłych z rodziny Łabińskich, Bartosiak i Kępczyńskich