7:00 + Tomasza Góreckiego (pog.)
7:00 + Ewę Grzybowską (9 greg.)
17:00 + Stanisławę Keklak (29 greg.)
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (2 pog.)
18:00 + Lucynę i Marka Kałamiuk