7:00 + Stanisławę Keklak (30 greg.)
7:00 + Ewę Grzybowską (10 greg.)
17:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)
18:00 + Helenę Bigelman (pog.)
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (3 greg.)