7:00 + Ewę Grzybowską (26 greg.)
7:00 + Lecha Kikolskiego (pog.)
17:00 + Jana Keklak (16 greg.)
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (19 greg.)
18:00 + Elżbietę Kowalską
18:00 + Alinę Kozanecką i Janinę Sygulską