7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka/popog./
18.00 Za śp. Irenę Kicińską /14 greg./