7:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
7:00 dziękczynna za otrzymane łaski przez znaną Panu Bogu rodzinę
7:00 + Halinę Gołębiowską (z ok. imienin)
18:00 + Jana Keklak (29 greg.)
18:00 + dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Hani (1 r. urodzin)