7:00 + Jana Kazulę (pog.)
18:00 + Stanisławę i Tadeusza Kokosza