8:00 + Andrzeja Wierzchowskiego
9:30 + Natalię Rudowską
9:30 Teresę Skierską i zmarłych z rodziny Kuźniewskich
11:00 + r-ców Janinę i Władysława Kacprzaków, Teresę i Bolesława Olewnik
12:30 w intencji parafian
18:00 + Krystynę i Kazimierza Sadowskich, Hieronimę Sajnóg
20:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)