7:00 + Lecha Kikolskiego (pog.)
7:00 + Walentego i Janinę Zgliczyńskich, brata Romana oraz Mirosława Kardynał i Małgorzatę Kardynał
17:00 ślub
18:00 + Mariannę Sosnowską (pog.)