7:00 + Ryszardę Sak (21 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (23 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (23 greg.)
18:00 + Barbarę Czachorowską
18:00 + Jana (35 r. śm.) i Danutę (6 r. śm.) Żaglewskich