7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (4 greg.)
7:00 + Janinę Dobrzyńską
17:00 + rodziców Ludwikę i Witolda, Klarę i Stanisława
18:00 + Wacława Szczutowskiego (4 greg.)
18:00 + Helenę Hejza (pog.)