7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (15 greg.)
7:00 + dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Wacława Szczutowskiego (15 greg.)
18:00 + Sylwestra Pingielskiego (pog.)
18:00 + Ziemowita Szymborskiego (pog.)