7:00 + kpt. Józefa Ruschara i ks. bp. Tadeusza Płoskiego
7:00 + Zofię Pytel (pog.)
17:00 + Annę Sosnowską (pog.)
18:00 + Henryka Błachnio (pog)
18:00 + Andrzeja Kempczyńskiego (pog.)