7:00 + Annę Kujawską
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (16 greg.)
17:00 + Jadwigę Kominek (pog.)
17:00 + Leszka Mroza (r. śm.)
18:00 + Henryka Błachnio (pog.)
18:00 + Grażynę Ptasińską (23 r. śm.)