7:00 + Longina Zimakowskiego (10 greg.)
7:00 + Danutę Przemyłską (pog.)
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (1 greg.)
18:00 + Edwarda Legawca (9 r. sm.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Kleeberga, ul. Szarych Szeregów 1-20, ul. Łączniczek