7:00 + Mariannę Zuzannę (36 r. śm.) i Eugeniusza Wiklowskich
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (25 greg.)
18:00 + Krystynę Marzec (pog.)