7:00 + Jana Budnickiego (pog.)
7:00 + Marię Żochowską (1 greg.)
17:00 + Jadwigę Ręczkowską (pog.)
18:00 + Sabinę i Henryka Słomkowskich
18:00 + Zuzannę Strzeszewską (9 r. śm.)