7:00 + Małgorzatę Orłowską (pog.)
7:00 + Katarzynę Karczewską
7:00 + Marię Ciechanowską
17:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
18:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)
18:00 + Marię Żochowską (10 greg.)