7:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)
17:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
18:00 + Marię Żochowską (9 greg.)
18:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
20:00 + Szczepana Filant (pog.)