7:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
17:00 + Szczepana Filanta (pog.)
18:00 +Tomasza Sarwińskiego (pog.)
18:00 + Zofię Patora (pog.)