7:00 + Barbarę Melkowską (pog.)
17:00 + r-ców Stanisławę i Jana Chojeckich
18:00 + Irenę (5 r. śm.) i Longina Grzeszczuk
18:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)