7:00 + Małgorzatę Orłowską (pog.)
7:00 + Teresę Rajewską (15 r. śm.)
17:00 + d-ków Mariannę i Zygmunta Maszkiewicz, Stanisławę i Feliksa Stefańskich, Teresę i Ryszarda Tatulińskich
18:00 + Jana i Agnieszkę Kaczorowskich
18:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)