7.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./
17.00 Za śp. Stanisława Kazimierczaka w 23 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Maliszewskiego i zmarłych z rodziny Szałkowskich i Maliszewskich
18.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./