7:00 + Alicję Kalinowską (pog.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (5 greg.)
17:00 + Feliksę i Antoniego Miklewskich
18:00 + Tomasza Cieślaka (2 r. sm.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (5 greg.)