7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
17.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /1 popogrzebowa/ i Krystynę Chęcińską w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Antoniego, Mieczysława i Jadwigę Zaremba i Elżbietę Ręczkowską
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./