7:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)
18:00 + Stanisława Szczodrowskiego