7:00 + Danutę Zofię Szymańską (2. r. śm.)
18:00 + Marię Kędzierską (pog.)