7:00 + Elżbietę Lewandowską (pog.)
7:00 + Halinę Zięba (pog.)
18:00 + Jadwigę Kopacz (pog.)
18:00 + Zygmunta Araś (28. r. śm.), Wiesława, Zdzisława i Stanisława Araś