7:00 + Tadeusza i Irenę Lewandowskich, Zofię, Sławomira i Zbigniewa Olszewskich
7:00 + Jadwigę Kopacz (pog.)
18:00 + Józefa Brzeskiego (5. r. śm.) i Józefę Brzeską
18:00 + Sabinę i Henryka Słomkowskich