7:00 + Czesławę Barbarę Kuciewicz-Morawską (1 pog.)
17:00 + Hankę Pomianowską (1 pog.)
18:00 + Barbarę Cwalinę (pog.)
18:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)