7.00 Dziękczynna za 92 lata, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Cecylii i całej rodziny Żmijewskich
17.00 Za śp. Jerzego Muras w 27 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Kamińską w 11 r. śm.
18.00 Za śp. Piotra Kęsego i Rodziców Walerię i Józefa Kęsych, Janinę i Czesława Królikowskich