7.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./