8:00 + Annę Krusińską (greg.)
8:00 + Władysławę Jończyk (pog. 3/9)
9:30 + Alinę Urszulę Piekarek (1 pog.)
9:30 + Mieczysławę Zimowską (20 r.śm.), Stanisława Zimowskiego
11:00 + Józefa Dydaka (30 r.śm.)
11:00 + Kazimierza Strzeleckiego (3 r.śm.), Stanisława i Krzysztofa Plebaniaków
12:30 w intencji parafian
16:00 + Katarzynę Jegier (pog. 9/9)
18:00 + Janinę Korzeniewską (pog. 8/12)
20:00 + Józefa Jaskółę (pog. 3/20)