7:00 + Jadwigę Bielską (pog. 5/9)
17:00 + Annę Krusińską (greg.)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego
18:00 + rodziców Stanisława i Danielę Dyszkiewiczów